Πληροφορίες και όροι συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Επιχειρήσεις ή Οργανισμoί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών, που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων και μέσων.

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Επιχειρήσεις ή Οργανισμoί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών, που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων και μέσων.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα.

Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να εξοφληθεί το κόστος υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected].

Κόστος υποψηφιότητας

1η υποψηφιότητα: 350 € + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700 € + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1750 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η-20η: 205 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή οργανισμός στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή και οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην υποβολή συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια.

 1. Καινοτομία – Προκλήσεις
 2. Στόχοι, Σχεδιασμός, Υλοποίηση
 3. Απόδοση επένδυσης
 4. Τεχνολογία, Σύστημα Διαχείρισης και Νομική Συμμόρφωση
 5. Εφαρμογή Αρχών Αειφορίας & Σύνδεση με την ευρύτερη περιβαλλοντική στρατηγική
 6. Συνεργασία – Πρακτικές που μπορεί να αξιοποιηθούν και από άλλους

Κριτική επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν σύντομα

Ζητούμενα υποψηφιοτήτων

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας).
 • Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, εφόσον υπάρχουν.
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε.
 • Αναφέρετε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Αναφέρετε τον προϋπολογισμό και τον χρόνο υλοποίησης του έργου, αν αυτό επετεύχθη και ποια τα οφέλη του.
 • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας, με έμφαση στη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και προμηθευτών.

Χρήσιμες Πληροφορίες
Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:
• Πρόκληση: Τι ήθελε να πετύχει η επιχείρηση;
• Λύση: Τι έκανε η επιχείρηση για να πετύχει τον στόχο της;
• Οφέλη: Ποια τα οφέλη για τον οργανισμό ή την επιχείρηση;

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα.

4. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας χρειάζεται να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

5. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχεία .pdf, έως 3 αρχεία, έως 10 MB ανά αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf), εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

5. Case Study Video (προαιρετικά – ένα αρχείο .mp4, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Ορισμένες συμβουλές για τη διεκδίκηση διάκρισης στα Facility Management Awards 2020
• Θα κριθείτε με βάση το κείμενο της υποψηφιότητάς σας και όχι με γνώσεις που μπορεί να έχουν οι κριτές για την υποψηφιότητά σας.
• Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε κατά το δυνατόν στα κριτήρια.
• Χρησιμοποιείτε τον πλήρη αριθμό λέξεων που μπορείτε.
• Επικεντρωθείτε στην καινοτομία που αναζητά η κριτική επιτροπή και αναδείξτε το νέο και διαφορετικό για το έργο σας.

Οι υποψηφιότητες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα από τον διοργανωτή και μόνο τα μέλη της κριτικής επιτροπής έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους

Διοργάνωση

Boussias Communications

Τιμητική Υποστήριξη