Κατηγορίες Υποψηφιοτήτων

Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις πυλώνες με διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Πυλώνας 1: Premises

Βραβεία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών, για τις βέλτιστες πρακτικές συνολικής διαχείρισης εγκαταστάσεων, με βάση την επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

1. Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers

2. Κατασκευές & Κτίρια / Building, Construction and Property Activities

3. Νοσοκομεία & Μονάδες Υγείας (Δημόσια & Ιδιωτικά) / Hospital & Health Care

4. Ξενοδοχεία & Αναψυχή / Hotel & Leisure

5. Λιανεμπόριο / Retail

6. Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Gas Industry

7. Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical Companies

8. Άλλοι Κλάδοι Βιομηχανίας (τροφίμων & ποτών, χημική, ενδυμάτων, ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών, χαλυβουργία, κλωστοϋφαντουργία, τσιμεντοβιομηχανία κ.λπ.) / Manufacturing

9. Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο, Ύδρευση, Επεξεργασία αποβλήτων) / Utilities Services

10. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Renewable Energy Sources

11. M.M.M. – Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public)

12. Διακίνηση & Αποθήκευση Εμπορευμάτων / Warehouse & Logistics

13. Υποδομές Μεταφορών (Λιμάνια, Αεροδρόμια, Αυτοκινητόδρομοι, Σιδηροδρομικά Δίκτυα) / Transportation Infrastructure

14. Tηλεπικοινωνίες / Telecommunications

15. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Banking & Finance

16. Ασφαλιστικές Υπηρεσίες / Insurance

17. Τρόφιμα & Ποτά / Food & Beverages

18. Δημόσια Διοίκηση / Public Administration & Public Services

19. Εκπαίδευση (Παν/μια, Σχολεία δημόσια ή ιδιωτικά) / Education

Πυλώνας 2: FM Activities

Βραβεία σε παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς για τη βέλτιστη παροχή, εφαρμογή και αξιοποίηση εξειδικευμένων δραστηριοτήτων Facility Management. Επίσης, σε αυτούς που μέσω της τεχνολογίας, των προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσουν και αξιοποιούν, προσφέρουν σημαντικά οφέλη της FM παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.

1. Assets

1.1. Ακίνητη Περιουσία / Real Estate

1.2. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων / Space Planning – Interior Layout

1.3. Ανασχεδιασμός Εργασιακών Χώρων / Workplace Transformation New

1.4. Ανακατασκευή – Ανακαίνιση Κτιρίων / Rebuilding – Refurbishment – Renovations

2. Administration

2.1. Στελέχωση / Staffing

2.2. Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων / Health & Safety

2.3. Οικονομική Διαχείριση / Financial Services

2.4. Συμβουλευτική / Cost Savings Consulting

2.5. Εκπαίδευση / Training New

2.6. Πιστοποίηση ISO 41001 / Certification New

3. Operation

3.1. Συντήρηση εγκαταστάσεων / Building Maintenance System (BMS), Mechanical / Electrical & Plumbing (MEP) / Heating Ventilation & Air Conditioning Systems (HVAC)

3.2. Προμήθεια Eξοπλισμού & Yπηρεσιών (Πυρασφάλεια, Θέρμανση- Εξαερισμός – Κλιματισμός, Ανελκυστήρες κ.λπ.) / Equipment & Services Providing

3.3. Διαχείριση Ενέργειας & Πιστοποίηση / Energy Management & Certifications

3.4. Οροφοκομίας / Housekeeping New

4. Services

4.1. Ασφάλεια & Φύλαξη (Αεροδρόμια, Λιμάνια, Χρηματαποστολές, Εκδηλώσεις κ.λπ.) / Security & Guard

4.2. Καθαρισμός & Απολυμάνσεις (Κτίρια, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Χώροι υγείας, Προσόψεις κ.λπ.) / Cleaning & Pest Control

4.3. IT – Τelecoms & Business Continuity

4.4 Καθαρισμός και απολύμανση χώρων για Covid-19 / Cleaning and Infection Prevention & Control for Covid-19 New

4.5 Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για αντιμετώπιση Covid-19 / New Technologies & Innovations for Infection Prevention & Control for Covid-19 New

4.6. Προσφορά Υπηρεσιών Χώρων Εργασίας (Catering, Κυλικεία, Meeting Services, Υποδοχή, Τηλεφωνικό Κέντρο) / Helpdesk, Workplace Management)

4.7. Έργα Πρασίνου / Landscaping

4.8. Διαχείριση Ακινήτων / Property Management New

4.9. Διαχείριση Ενέργειας / Energy Management New

4.10. Διαχείριση Απορριμμάτων/ Waste Management

4.11. Διαχείριση Βιολογικών Καθαρισμών / Wastewater Treatment New

4.12. Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης / Water Services

4.13. Διαχείριση Αυτοκινητοδρόμων / Motorways and Toll Infrastructures Services

4.14. Διαχείριση Μαρινών & Τουριστικών Καταφυγίων / Marine Services

4.15. Διαχείριση Αεροδρομίων / Airport Services

4.16. Διαχείριση Χώρων Στάθμευσης / Car Parking Services

4.17. Διαχείριση Ξενοδοχείων / Hospitality Services New

4.18. Κεντρική Διαχείριση Έργων Διασποράς / Interact Space Management

5. Ιnnovative Application of Systems or Technology in FM

5.1. Διαχείριση πόρων / Management of Resources

5.2. Αξιοποίηση χώρου / Use of space – Room scheduling

5.3. Λήψη αποφάσεων / Facility Maintenance Decisions – MIS

5.4. Λογισμικό / Computerized Maintenance Management Software (CMMS) – Enterprise Facilities Management (EFM)

5.5. Μοντελοποίηση Κτηριακής Πληροφορίας / Building Information Modeling (BIM) New

5.6. Ψηφιακές καινοτομίες για την αντιμετώπιση των αναγκών του αυτοματισμού κτιρίων / Building Automation Systems New

5.7. Ψηφιακές καινοτομίες για την αντιμετώπιση των αναγκών του FM / FM Software, IoT Applications & Automation New

5.8. Ψηφιακές καινοτομίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων / Energy Management Systems New

5.9. Ψηφιακές καινοτομίες για την αντιμετώπιση των αναγκών της βιομηχανίας ακινήτων/ PropTech (Property Technology) New

Πυλώνας 3: Οrganization and Process Innovation

Βραβεία σε παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς για τη βέλτιστη παροχή, εφαρμογή και αξιοποίηση εξειδικευμένων δραστηριοτήτων Facility Management. Επίσης, σε αυτούς που μέσω της τεχνολογίας, των προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσουν και αξιοποιούν, προσφέρουν σημαντικά οφέλη της FM παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.

1. Ιmpact on Sustainability
Για τα έργα, υπηρεσίες ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία από παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

2. Green Facility Management
Για τα έργα συντήρησης και λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων, που έχουν αναγνωριστεί και πιστοποιηθεί με τη διάκριση LEED ή BREEAM και έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία από παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων.

3. Facility of the Future New
Για την εφαρμογή και υλοποίηση πρωτοποριακών νέων τεχνολογιών και μοναδικών λύσεων ψηφιοποίησης, που αποφέρουν οφέλη για τους παρόχους FM και για τους πελάτες τους (συνεχής επαλήθευση ποιότητας, αυτοματοποίηση, ρομποτική κ.λπ.).

4. Facility Integration New
Για την εφαρμογή πρακτικών σχεδιασμού και καινοτόμων εργαλείων ή προσεγγίσεων στην υλοποίηση έργων, που οδήγησαν στην άριστη ενσωμάτωση της λειτουργίας της εγκατάστασης και της διαδικασίας FM. 3

5. Operational Excellence New
Για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, την προώθηση της ποιότητας, συνέπειας και απόδοσης της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον πελάτη.

6. CSR Initiative by a FM Firm New
Για τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά έργα που έχουν ενσωματώσει δημιουργικά οι πάροχοι υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων & Ακινήτων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

7. FM Consultancy New
Για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος συμβουλευτικής, που έχει να επιδείξει καινοτόμο, πρωτότυπη και συνεπή εμπειρία σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με διεθνή επαγγελματικά πρότυπα.

8. Branding & Marketing by a FM Firm New
Για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προώθησης υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων από παρόχους υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και Ακινήτων.

9. Preventing the Spread of Covid-19 within Facility New
Για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποφυγής και πρόληψης εξάπλωσης Covid-19 από εταιρείες FM σε εγκαταστάσεις πελατών.

Κορυφαίες Διακρίσεις!

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους βραβευμένων υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω ενότητες, με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 14 πόντους. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.
FM Team of the Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης – τελικό χρήστη, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στον Πυλώνα 1, 2 και 3.

FM Service Provider of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε πάροχο σχετικών υπηρεσιών / λύσεων Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή του στον Πυλώνα 1, 2 και 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών του ή από κοινού με τους πελάτες του.

FM Initiative of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στον Πυλώνα 2.

Excellence in FM

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στον Πυλώνα 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών της ή από κοινού με τους πελάτες της.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Τιμητική Υποστήριξη