Κρατήστε με ενήμερο για τα Facilities Management Awards 2023

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Premises

Βραβεία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών, για τις βέλτιστες πρακτικές συνολικής διαχείρισης εγκαταστάσεων, με βάση την επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

1.1 Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers
1.2 Κατασκευές & Κτίρια / Building, Construction and Property Activities
1.3 Νοσοκομεία & Μονάδες Υγείας (Δημόσια & Ιδιωτικά) / Hospital & Health Care
1.4 Ξενοδοχεία & Αναψυχή / Hotel & Leisure
1.5 Λιανεμπόριο / Retail
1.6 Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Gas Industry
1.7 Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical Companies
1.8 Άλλοι Κλάδοι Βιομηχανίας (τροφίμων & ποτών, χημική, ενδυμάτων, ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών, χαλυβουργία, κλωστοϋφαντουργία, τσιμεντοβιομηχανία κ.λπ.) / Manufacturing
1.9 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο, Ύδρευση, Επεξεργασία αποβλήτων) / Utilities Services
1.10 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Renewable Energy Sources
1.11 M.M.M. – Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public)
1.12 Διακίνηση & Αποθήκευση Εμπορευμάτων / Warehouse & Logistics
1.13 Υποδομές Μεταφορών (Λιμάνια, Αεροδρόμια, Αυτοκινητόδρομοι, Σιδηροδρομικά Δίκτυα) / Transportation Infrastructure
1.14 Tηλεπικοινωνίες / Telecommunications
1.15 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Banking & Finance
1.16 Ασφαλιστικές Υπηρεσίες / Insurance
1.17 Τρόφιμα & Ποτά / Food & Beverages
1.18 Δημόσια Διοίκηση / Public Administration & Public Services
1.19 Εκπαίδευση (Παν/μια, Σχολεία δημόσια ή ιδιωτικά) / Education

Ενότητα 2: FM Activities

Βραβεία σε παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς για τη βέλτιστη παροχή, εφαρμογή και αξιοποίηση εξειδικευμένων δραστηριοτήτων Facility Management. Επίσης, σε αυτούς που μέσω της τεχνολογίας, των προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσουν και αξιοποιούν, προσφέρουν σημαντικά οφέλη της FM παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.

2.1. Assets

2.1.1. Ακίνητη Περιουσία / Real Εstate
2.1.2. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων / Space Planning – Interior Layout
2.1.3. Ανασχεδιασμός Εργασιακών Χώρων / Workplace Transformation
2.1.4. Ανακατασκευή – Ανακαίνιση Κτιρίων / Rebuilding – Refurbishment – Renovations
2.1.5. Διαχείριση Ακινήτων / Property Management

2.2. Administration

2.2.1. Στελέχωση / Staffing
2.2.2. Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων / Health & Safety
2.2.3. Οικονομική Διαχείριση / Financial Services
2.2.4. Συμβουλευτική / Cost Savings Consulting
2.2.5. Εκπαίδευση / Training
2.2.6. Πιστοποίηση ISO 41001 / Certification

2.3. Operation

2.3.1. Συντήρηση εγκαταστάσεων / Building Maintenance System (BMS), Mechanical / Electrical & Plumbing (MEP) / Heating Ventilation & Air Conditioning Systems (HVAC)
2.3.2. Προμήθεια Eξοπλισμού & Yπηρεσιών (Πυρασφάλεια, Θέρμανση – Εξαερισμός – Κλιματισμός, Ανελκυστήρες κ.λπ.) / Equipment & Services Providing
2.3.3. Διαχείριση Ενέργειας & Πιστοποίηση / Energy Management & Certifications
2.3.4. Οροφοκομίας / Housekeeping

2.4. Services

2.4.1. Καθαρισμός εγκαταστάσεων (Κτίρια, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Χώροι υγείας, Προσόψεις κ.λπ.) / Cleaning Control
2.4.2 Απολυμάνσεις & Μικροβιoκτονία εγκαταστάσεων / Pest Control
2.4.3 Μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας / Anti Covid-19
2.4.4. Προσφορά Υπηρεσιών Χώρων Εργασίας (Catering, Κυλικεία, Meeting Services, Υποδοχή, Τηλεφωνικό Κέντρο) / Helpdesk, Workplace Management)
2.4.5. IT – Τelecoms & Business Continuity
2.4.6 Έργα Πρασίνου & Αναπλάσεις / Landscaping
2.4.7. Διαχείριση Ενέργειας / Energy Management
2.4.8. Διαχείριση Απορριμμάτων/ Waste Management
2.4.9. Διαχείριση Βιολογικών Καθαρισμών / Wastewater Treatment
2.4.10. Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης / Water Services
2.4.11. Διαχείριση Αυτοκινητοδρόμων / Motorways and Toll Infrastructures Services
2.4.12. Διαχείριση Μαρινών & Τουριστικών Καταφυγίων / Marine Services
2.4.13. Διαχείριση Αεροδρομίων / Airport Services
2.4.14. Διαχείριση Χώρων Στάθμευσης / Car Parking Services
2.4.15. Διαχείριση Ξενοδοχείων / Hospitality Services
2.4.16. Κεντρική Διαχείριση Έργων Διασποράς / Interact Space Management

2.5. Security

2.5.1. Φύλαξη εγκαταστάσεων & Συστήματα ασφαλείας ( αεροπορικών, λιμενικών, τραπεζών, εκδηλώσεων κλπ) / Guarding
2.5.2. Έλεγχος Ασφάλειας & Άμεση Επέμβαση / Mobile Patrolling & Response
2.5.3. Έλεγχος πρόσβασης ατόμων / οχημάτων & Συστήματα ελέγχου / Access Control
2.5.4 Έλεγχος επιβατών & Συστήματα Ελέγχου / Passenger Screening
2.5.5 Έλεγχος αποσκευών / εμπορευμάτων & Συστήματα Ελέγχου / Baggage Screening
2.5.6 Υπηρεσίες Λήψης Σημάτων Συναγερμού / Signal Reception Center
2.5.7 Υπηρεσίες Βιντεοεπιτήρησης, / Remote Monitored CCTV with Live Audio
2.5.8 Ενοποιημένα Συστήματα Ασφαλείας Εγκαταστάσεων/ Integrated Security Solutions (fire & security)

2.6. Innovation in Technology & Systems (Providers & End Users)

2.6.1. Διαχείριση πόρων / Management of Resources
2.6.2. Αξιοποίηση χώρου / Use of space – Room scheduling
2.6.3. Λήψη αποφάσεων / Facility Maintenance Decisions – MIS
2.6.4. Λογισμικό / Computerized Maintenance Management Software (CMMS) – Enterprise Facilities Management (EFM)
2.6.5. Μοντελοποίηση Κτηριακής Πληροφορίας / Building Information Modeling (BIM)
2.6.6 Ψηφιακές καινοτομίες για την αντιμετώπιση των αναγκών του αυτοματισμού κτιρίων / Building Automation Systems
2.6.7. Ψηφιακές καινοτομίες για την αντιμετώπιση των αναγκών του FM / FM Software, IoT Applications & Automation
2.6.8. Ψηφιακές καινοτομίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων / Energy Management Systems
2.6.9. Ψηφιακές καινοτομίες για την αντιμετώπιση των αναγκών της βιομηχανίας ακινήτων/ PropTech (Property Technology)

Ενότητα 3: FM Οrganization And Process Innovation

Βραβεία σε παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων για τη βέλτιστη παροχή, εφαρμογή και αξιοποίηση δραστηριοτήτων που προάγουν το Facility Management. Επίσης, σε αυτούς που μέσω της τεχνολογίας, των προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσουν και αξιοποιούν, προσφέρουν σημαντικά οφέλη της FM παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.

3.1. Ιmpact on Sustainability
Για τα έργα, υπηρεσίες ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία από παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

3.2. Green Facility Management
Για τα έργα συντήρησης και λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων, που έχουν αναγνωριστεί και πιστοποιηθεί με τη διάκριση LEED ή BREEAM και έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία από παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων.

3.3. Facility of the Future
Για την εφαρμογή και υλοποίηση πρωτοποριακών νέων τεχνολογιών και μοναδικών λύσεων ψηφιοποίησης, που αποφέρουν οφέλη για τους παρόχους FM και για τους πελάτες τους (συνεχής επαλήθευση ποιότητας, αυτοματοποίηση, ρομποτική κλπ).

3.4. Facility Integration
Για την εφαρμογή πρακτικών σχεδιασμού και καινοτόμων εργαλείων ή προσεγγίσεων στην υλοποίηση έργων, που οδήγησαν στην άριστη ενσωμάτωση της λειτουργίας της εγκατάστασης και της διαδικασίας FM.

3.5. Total FM Service Provider
Για την εφαρμογή και υλοποίηση πολλαπλών υπηρεσιών FM ή ενός συνολικού πακέτου διαχείρισης εγκαταστάσεων σε έναν οργανισμό, από έναν πάροχο.

3.6. Property Management Company of the Year
Για την εφαρμογή και υλοποίηση υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων στον εμπορικό ή/και οικιστικό τομέα.

3.7. Operational Excellence
Για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, την προώθηση της ποιότητας, συνέπειας και απόδοσης της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον πελάτη.

3.8. CSR Initiative by a FM Firm
Για τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά έργα που έχουν ενσωματώσει δημιουργικά οι πάροχοι υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων & Ακινήτων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

3.9. FM Consultancy
Για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος συμβουλευτικής, που έχει να επιδείξει καινοτόμο, πρωτότυπη και συνεπή εμπειρία σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με διεθνή επαγγελματικά πρότυπα.

3.10. Branding & Marketing by a FM Firm
Για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προώθησης υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων από παρόχους υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και Ακινήτων.

3.11. Preventing the Spread of Covid-19 within Facility
Για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποφυγής και πρόληψης εξάπλωσης Covid-19 από εταιρείες FM σε εγκαταστάσεις πελατών.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 1 έως και 3.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας.

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται / συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία όλων των επιμέρους βραβευμένων υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω ενότητες, με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 14 πόντους. Συγκεκριμένα κάθε βραβείο θα λαμβάνει: Gold βραβείο 7 πόντους, Silver βραβείο 3 πόντους και Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. FM Team / Professional of the Year – In House
Το βραβείο αυτό απονέμεται στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης – τελικό χρήστη, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην Ενότητα 1 και 2.

2. FM Team / Professional of the Year – Service Provider
Το βραβείο θα απονεμηθεί σε πάροχο σχετικών υπηρεσιών / λύσεων Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή του στην Ενότητα 1, 2 και 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών του ή από κοινού με τους πελάτες του.

3. FM Initiative of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 2.

4. Excellence in FM
Το βραβείο θα απονεμηθεί σε πάροχο σχετικών υπηρεσιών / λύσεων Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών της ή από κοινού με τους πελάτες της.