Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Υποψηφιότητες

Ειρήνη Λιβανού, κιν.: 6976690477, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 119), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Μπέσυ Μπουτεράκου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 155), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Διοργάνωση

Boussias Communications

Τιμητική Υποστήριξη