Πληροφορίες και όροι συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Επιχειρήσεις ή Οργανισμoί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν να παρουσιάσουν καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων και μέσων.

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Επιχειρήσεις ή Οργανισμoί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν να παρουσιάσουν καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων και μέσων.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα.

Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 19/07/2017:

  • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.fmawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: ilivanou@boussias.com.

Ζητούμενα υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στις κατηγορίες των βραβείων, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε την πρόκληση ή ευκαιρία που οδήγησε στη συγκεκριμένη διαδικασία / τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης διαδικασίας / τα καινοτόμα στοιχεία / τις προκλήσεις ή εμπόδια που απαντήθηκαν στην πορεία υλοποίησης / την εφαρμογή αρχών αειφόρου ανάπτυξης / τη μείωση κόστους που επιτεύχθηκε και την προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση / την απόδοση της επένδυσης / την εφαρμογή Key Performance Indicators (KPIs) ή αντίστοιχων προτύπων / ό,τι άλλο που κατά την κρίση σας μπορεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης.

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες (προαιρετικά).

Κόστος υποψηφιότητας

Η πρώτη υποψηφιότητα: 300 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200 € + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων: 900 € + 24% Φ.Π.Α. (1 υποψηφιότητα δωρεάν)

Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων: 1.500 € + 24% Φ.Π.Α. (3 υποψηφιότητες δωρεάν)

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή και οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Καινοτομία (30%)
  2. Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Παραδοτέα (ποιότητα, πρότυπα) (30%)
  3. Απόδοση (RΟΙ) (20%)
  4. Εφαρμογή αρχών αειφορίας και σύνδεση με την ευρύτερη περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας (10%)
  5. Συνεργασία, καλές πρακτικές που μπορεί να αξιοποιηθούν και από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς (10%)

Κριτική επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν επιλεγεί με κριτήριο το επαγγελματικό & επιστημονικό τους υπόβαθρο, την εμπειρία & εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν σύντομα.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant Management

Χορηγός

Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας