Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες & υποψηφιότητες

Ειρήνη Λιβανού, K: 6976690477, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 119), fax: 210 6617 778, e-mail: ilivanou@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 252), fax: 210 6617 778, e-mail: mkafeza@boussias.com
Ειρήνη Προεστάκη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 388), fax: 210 6617 778, e-mail: iproestaki@boussias.com

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant Management

Χορηγός

Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας